Wysyłka w 24h

tel. 660 458 648

Sklep „HaeMKa” zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej, męskiej, młodzieżowej stacjonarnie oraz internetowo. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.haemka.pl

Zdjęcia, które są własnością firmy HaeMKa.
Kategorycznie zakazuje się kopiowania zdjęć oraz ich wykorzystywanie w celach marketingowych oraz innych bez wiedzy i zgody firmy HaeMKa!

Sklep Internetowy www.haemka.pl może udostępniać zdjęcia producentów /hurtowni z którymi współpracuje na swojej stronie internetowej.

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie Internetowym www.haemka.pl przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

2.Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok,

z wyłączeniem okresów przerw technicznych /urlopu.

3.Składanie zamówień na towar oferowany w Sklepie  Internetowym www.haemka.pl możliwe jest po dokonaniu rejestracji lub bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie sklepu.

4.Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

ZE WZGLĘDU NA SPRZEDAŻ STACJONARNĄ ORAZ INTERNETOWĄ PROSIMY PRZED DOKONANIEM WPŁATY ZA WYBRANY TOWAR O KONTAKT LUB POCZEKANIE ZA POTWIERDZENIEM DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU.

5.W sytuacji braków magazynowych wybranego towaru, rozmiaru lub koloru Sklep Internetowy www.haemka.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonaniu przez Kupującego przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona  Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

6.Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny lub faktura dołączona do przesyłki.

Faktura wystawiana jest na życzenie Zamawiającego.

7.Przyjęcie przez Sklep Internetowy www.haemka.pl złożonego zamówienia zostanie potwierdzona e-mailem przesłanym na adres zamieszczony w formularzu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy www.haemka.pl na adres e-mail Zamawiającego wskazany w formularzu, przy czym Sklep Internetowy www.haemka.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub nieistniejące dane teleadresowe Zamawiającego. Prosimy zwracać uwagę na maile przychodzące z Sklepu Internetowego- mogą się one pojawić w folderze SPAM. Prosimy o odznaczenie naszych wiadomości jako prawidłowe.

8.Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zlożonego zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej wyłącznie do momentu przekazania zamówienia do realizacji.

9.Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

10.Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.

1.Sklep świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.haemka.pl.

2.Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.

3.Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym www.haemka.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

4.Klient może przeglądać asortyment Sklepu HaeMKa, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.

Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym ma możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień oraz statusu złożonego zamówienia.

5.Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym www.haemka.pl wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu e-mail oraz hasła.

W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i  zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

6.Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą m.in.:

-korzystanie przez Klienta ze  Sklepu Internetowego www.haemka.pl w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu,

-korzystanie przez Klienta ze  Sklepu Internetowego www.haemka.pl w sposób naruszający przepisy prawa  osób trzecich lub dobre obyczaje,

-korzystanie przez Klienta ze  Sklepu Internetowego www.haemka.pl w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

1.Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar:

-GOTÓWKA
-PRZELEW  na konto-PŁATNOŚĆ Z GÓRY

NIE WYSYŁAM TOWARU ZA POBRANIEM

DANE DO PRZELEWU:

P.H. HANNA ŁOMNICKA „HaeMKa”
ul.Jana Kazimierza 6/1
64-100 Leszno

ODBIÓR OSOBISTY PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU.

2.W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji płatności za zamówienie-zamówienie dokonane przez Klienta zostanie ANULOWANE po 3 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem.

3.Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej (Kurier 48) na adres dostawy wskazany w formularzu.

Zamawiający dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

4.Koszt dostawy został określony w tabeli kosztów.

5.Zamawiający, który w przeszłości nie podjął przesyłki w terminie lub odmówił przyjęcia przesyłki może zostać poinformowany przy realizacji następnego zamówienia o odmowie zamówienia.

6.Prosimy,aby w sytuacji odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne zostało uszkodzone, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako dowód podać ‚USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO” oraz zrobić zdjęcie i skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

1.Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni. Jednak musi poinformować o swojej decyzji sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia zawartego w zakładce REKLAMACJE/ZWROTY

2.Firma HaeMKa może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

3.Zwracany produkt Klient zobligowany jest wysłać w terminie 7 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy pod wskazany adres .

4.Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, nowy, z metką, czysty.

5.Klient ponosi bezpośrednio koszty zwrotu rzeczy. Sklep HaeMKa ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki wysłanej za pobraniem.

6.Prosimy o dołączenie do przesyłki zwrotnej dowodu zakupu towarów (paragon fiskalny, faktura).Pomoże nam to w szybszej realizacji Twojego zgłoszenia.

1.Sklep internetowy HaeMKa jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

2.W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W takiej sytuacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

3.Reklamację rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy HaeMKa przesyłki z towarem.

4.Reklamacja realizowana jest na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacji.

Prosimy wypełnić elektroniczny dokument reklamacji, wydrukować, podpisać i dołączyć do przesyłki.

5.Zwracany Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

1.Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

2.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma

P.H.HANNA ŁOMNICKA „HaeMKa, właścieciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.haemka.pl

3.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

e-mail :                             biuro@haemka.pl
telefon:                            660-58-648
adres:                               ul.Jana Kaziemierza 6/1, 64-100 Leszno (Wlkp.)

4.Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je podczas dokonywanie przez Ciebie zakupów na naszej stronie internetowej.

5.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez  www.haemka.pl?

*Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

-umożliwienia świadczenia usługi realizacji zakupionego towaru;

-zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

-obsługi reklamacji,jeśli taka się zdarzy

-obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub mail);

-kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.

 6.Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.haemka.pl , którym jest:

-prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych

-kontaktowanie się z Tobą przez e-mail oraz telefon w celach marketingowych

-zapewnienie obsługi usług płatniczych;

-obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji

-windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

-przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

-zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www

-organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

7.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

8.Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

-adres e-mail, hasło, imię, nazwisko,adres zamieszkania potrzebny do wysyłki zamówionego towaru

9.Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy firmom zajmującym się księgowością oraz firmom zajmującym się dostarczaniem zamówionych przez Ciebie towarów.

10.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

-dochodzenia roszczeń w związku z realizacją zamówienia,

-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

-maksymalnie przez okres 10 lat od dnia realizacji zamówienia.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Haemka.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.haemka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Wyprzedaż – końcówka kolekcji, ostatnie sztuki;

8. Przecena – towar mogący posiadać wadę, uszkodzenia, zabrudzenia. Przy każdym takim produkcie znajduje się opis przyczyny przeceny. Taki towar nie podlega zwrotom ani reklamacji;

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Haemka.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

informacje o firmie

Chcesz być na bieżąco?

Załóż konto klienta i dowiaduj się pierwszy
o najnowszych promocjach i rabatach

Copyright 2018 HAEMKA | All Rights Reserved | Designed by GRAPH-ART